ردیفشهرنام نمایندگیمدیریتتلفنآدرسنمایش
1اهلکافی نت مرکزیمسعود نوروزی07152772853اهل خیابان تجلی نرسیده به بوستان معلم
2اشکنانکافی نت سودابگردفرشاد ظریف07152764070اشکنان ابتدای خیابان عصمت جنوبی
3کالنوین رایانهمحمد علی پور07152772217کال جنب مسجد اهل بیت
4پاقلاتخدمات کامپیوتری سین سیسبلال احمدی07152775013پاقلات بلوار شهدا
5خشترایان سیستممهدی گچویی07152770088رکن آباد نرسیده به پل رکن آباد
6لامرددفتر مرکزیافشین ظریف07152727788لامرد- خیابان بسیج -خیابان سبحان - ساختمان مرکزی سی سی کام
7گله دارشرکت پارس گسترصدیق مقدم07152852007گله دار خیابان معلم طبقه فوقانی فروشگاه شهر شب
8خوزیاینترنت مرکزیمجتبی حسنی زاده09173820794خوزی
9علامرودشتشرکت ای نتسید صادق هاشمی07152782709علامرودشت رو به رو سپاه
10پسبندخدمات اینترنتی پاسارگادمهران رویین تن09178829585پسبند